Taşeron İşçilerin İşçi Statüsüne Geçişine Ait Liste

TAŞERON İŞÇİLERİN İŞÇİ STATÜSÜNE GEÇİŞİNE AİT LİSTE

İşçi statüsüne geçiş amacıyla Belediyemize yapılan 379 başvuru, 375 sayılı KHK'ya eklenen Geçici 23 ve Geçici 24üncü maddelerin uygulanmasına dair Usül ve Esaslar doğrultusunda incelenmiş olup kabul edilen ve kabul edilmeyen başvurulara ait liste ekte yer almaktadır.

Başvurusu kabul edilmeyenler 3 gün içerisinde Valilik Makamı bünyesinde teşkil edilen İtiraz Komisyonuna, gerekçesini de belirtmek suretiyle, yazılı olarak itiraz edebileceklerdir.

Duyurulur.

 

S.No

ADI ve SOYADI

TC KİMLİK NO

CİNSİYET

         BAŞVURUSU

     KABUL

     RED

1

Aykut DİBEKTAŞ

1536XXXXXX

Erkek

X

2

Gökhan ERDOĞAN

5587XXXXXX

Erkek

X

3

Gönül Eda ORHAN

3160XXXXXX

Kadın

X

4

Olcay GÜMÜŞSOY

2345XXXXXX

Erkek

X

5

Şaban YILMAZ

2740XXXXXX

Erkek

X

6

Semra AKSOY

3199XXXXXX

Kadın

X

7

Soner ATAMAN

1698XXXXXX

Erkek

X

8

Şaban ÖNDER

5606XXXXXX

Erkek

X