İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ASKI İLANI

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 

Beldemiz Merkez Mah. Fevzi Çakmak Caddesinde 142 ada 15 no.lu parsel ile 150 ada 2 ve 7 no.lu parsellere ait, imar planında “Pazar Alanı” ve “Otopark” olarak ayrılan alanda Şehir Plancısı Bülent KÖRPE tarafından yapılan F28b.05d ve F28b.10a pafta no.lu, (NİP-23407,2) Plan İşlem Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile F28b.05d.3d ve F28b.10a.2a pafta no.lu (UİP-23408,2) Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, 3194 sayılı İmar kanununun 8/b maddesi uyarınca 04/09/2018 tarih ve 29 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylanmıştır.

 

Onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Plan Notları ve Plan Açıklama Raporları, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. maddesi gereğince 10/09/2018 tarihinde Belediyemizin zemin katındaki ilan panosunda ve internet adresinde ( http://www.kumluca.bel.tr) 1(bir) ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır.