İnşaat Ruhsatı

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Koşullar Nelerdir ?

İnşaat ruhsatı alabilmek için talep sahibi aşağıdaki belgeler ile birlikte Belediyeye başvurmak durumundadır. Eğer Belediye İmar İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan inceleme sonunda ruhsat alması için herhangi bir eksiklik görülmezse aşağıda örneği görülen Yapı Ruhsatı doldurularak talep sahibine verilecektir. Yapı ruhsatı alan talep sahibi,inşaata 2 yıl içinde başlayabilir.

2 yıl içinde inşaata başlanmazsa veya 2 yıl içinde inşaata başlamasına rağmen 5 yıl içinde inşaat, ruhsatına uygun olarak bitirilmezse ruhsat hükümsüz olur. Bu durumda ruhsat yenilenmediği takdirde inşaata izin verilmez, ayrıca kısmen yapılan kısımlar için ruhsatsız inşaat işlemi yapılır.

İnşaat Ruhsatı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 1. Ruhsat talep dilekçesi
 2. Tapu sureti
 3. Mal sahiplerinin vekaletnamesi
 4. Aplikasyon krokisi
 5. Çap
 6. İmar Durumu
 7. İmar durumuna göre onaylı vaziyet planı (gerekli ise)
 8. İmar durumuna göre proje öncesi istikamet projesi (gerekli ise)
 9. İnşaat Mühendisinin statik hesaplarına teşkil edecek jeoteknik etüt raporu
 10. Ruhsat projelerine uygun olarak projelerin işin başından sonuna kadar yerinde tatbik edileceğine dair tüm fenni mesullerin (İnşaat Müh.,Mimar,Elektrik Müh.,Makine Müh.) taahhütnameleri ve oda sicil belgeleri.
 11. 4 takım mimari proje
 12. 4 takım statik proje
 13. 4 takım elektrik projesi
 14. 4 takım sıhhi tesisat projesi (Gerekli olduğunda yangın ve su deposu projelendirmesi olacaktır)
 15. Yangın merdiveni (gerekli olduğunda)
 16. P.T.T. projesi ( 4 katlı projelerde )
 17. Statik hesap çıktıları
 18. 4708 sayılı yasa gereğince yapı denetimli yapılarda ,Y.İ.B.F. taahhütname, sözleşme, yapı denetim ücretinin yatırıldığına dair makbuz, yardımcı kontrol ve denetçi inşaat mühendisi ikametgah belgesi, yapı denetim izin belgesinin sureti, müteahhit taahhüdü, müteahhit ve mal sahibinin ikili sözleşmesi, müteahhidin vergi levhası ve faaliyet belgesi.


İnşaat Ruhsatı Almadan Bina Yapılırsa Yaptırımları Nelerdir?

Belediye sınırları içinde inşaat ruhsatı almadan bina yapılamaz.Ruhsatsız bina yapılırsa Belediye Encümeni Kararı ile 2005 yılı için 1.622,85-YTL. İle 81.142,84- YTL. arasında mal sahibi ile müteahhidine , bunun 1/52i kadar da fenni sorumlusuna ceza yazılmaktadır.Ayrıca ruhsatsız yapılan binaya ruhsat alınmazsa ve bina ruhsat da alamayacak durumdaysa binanın yıkımına karar verilmekte ve T.C.K.'nın 184.maddesi gereğince ruhsatsız, kaçak inşaat yapılmasından dolayı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmaktadır.