Su İşlemleri

YENİ ABONELİK İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

  • Yapı kullanma izin belgesi (oturma ruhsatı) ve fotokopisi
  • Numarataj krokisi veya belgesi aslı ve fotokopisi,
  • Tapu ve kimlik aslı ve fotokopisi,
  • Su ve kanal katılım belgesi gereklidir.
  • Deprem Sigortası fotokopisi,
  • Abone ücreti, keşif memurluğunca yerinde tespit yapıldıktan sonra bağlanacak suyun şebekeye olan mesafesi, çapı v.b. özelliklerine bakılarak saptanır,
  • Aboneler, başlanacak su sayacını standartlara uygun olarak piyasadan temin edecektir.
  • Abone olunduktan sonra en kısa süre içinde su bağlanır.
BOZUK SAYAÇLAR NASIL DEĞİŞTİRİLİR?
 
Abonelerin belediyemize yazılı müracaatları halinde sayaç değiştirme bülteni düzenlenir. Bozuk olan sayaç değiştirilir. Sayacın sarfiyat göstermediği dönemler için geriye dönük kıyas tahakkukları yapılarak ödeme miktarı belirlenir.

 

FATURA YÜKSEK GELİRSE NEREYE, NASIL BAŞVURULUR?
 
Öncelikle, belediyemize yapılır. Sonra sayacın kontrolü için belediyemizce düzenlenen dilekçe Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne gönderilir. Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'ne fatura itirazı iletilmiş olan abone, işlem sonuçlanana kadar ödemeyi durdurma talebinde bulunabilir. Kontrol sonucunda sayacı bozuk çıkan abone, fatura bedelini itiraz öncesinde yatırm?ış ise ödemiş olduğu meblağ abonenin isteğine bağlı olarak ya bilgisayara "abone alacağı" olarak kaydedilip müteakip ödemelerinden otomatik olarak düşülür ya da nakden ödenir.

 

GEÇİCİ KAPAMA İŞLEMİ İÇİN NE YAPILIR?
 
Belirli bir süre için kullanılmayacak konut ya da işyeri ile ilgili olarak geçici kapama işlemi yaptırılabilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için o abonelik üzerinde herhangi bir borç bulunmaması gerekmektedir. Bu durumda, abone servisi sayacı sökmeden geçici kapama işlemi yapar. Geçici sürenin bitimine kadar sarfiyat faturası çıkarılmaz.

 

ABONELİĞİN İPTALİ İÇİN NE YAPILABİLİR?
 
Aboneliğin iptali istendiğinde belediyemize dilekçe ile başvurulmalıdır. Varsa, geriye dönük borçların tamamı ödenmelidir. Sayaç söküm işlemi yapıldıktan sonra abone teminatı iade edilerek, işlem tamamlanır.

 

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN NE YAPILABİLİR?
 
Bağlı bulunulan belediyemize dilekçe, kimlik fotokopisi, tapu veya ikametgah belgesi ile birlikte başvurulmalıdır. Tahakkuk ve tahsilat borçları ödenmelidir. Teminat ve işlem ücreti alınarak istenilen yeni isme abonelik sözleşmesi düzenlenecektir.

 

SU AÇMA İŞLEMİ TEKRAR NASIL YAPILIR?

 

Dilekçe ile söktürülen veya kestirilen sayacın tekrar bağlanması istendiğinde başvuru yapılarak, su açma işlemi yapılır. Borcundan dolayı sayacı sökülen veya suyu kesilen abone, ödeme yapınca sayacı yeniden takılarak suyu açılır.

 

ÇOK SAYAÇTAN TEK SAYACA GEÇMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?
 
Her daireye ait ayrı sayaçlarını söktürerek hidroforla ortak su kullanmak ve abonelik tek sayaçtan devam ettirmek istenebilir. Bu durumda, apartman genel kurul kararı ile birlikte işlem için başvuru yapılır.

 

TEK SAYAÇTAN ÇOK SAYACA GEÇMEK İÇİN NE YAPILMALIDIR?
 
Tek sayaçla hidrofordan ortak su kullanan yerlerin her dairenin ayrı ayrı abone olmayı istemesi durumunda apartman genel kurulunda alınan kararın ardından belediyemize müracaat yapılır.

 

KUYU SUYU KULLANILMASI HALİNDE NE YAPILMALIDIR?

Kuyu suyu kullanıldığı durumlarda, belediyemize müracaat edilerek Atık Su Abonelik sözleşmesi imzalanması zorunludur. Abonelik ücreti, sözleşme imzalandıktan ve sayaç bağlandıktan sonra ilk sarfiyat faturasına eklenir.