Hizmet Tarifeleri

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hesap İşleri Müdürlüğü

2018 YILI BELEDİYE GELİRLERİ TARİFESİ

 

( C )  Cetvelindeki Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı

 

BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN

( 07.11.2017  30 )

 

 

 

 

 1- Kullanma suyu (Meskenler) iki aylık dönemde

0-30 ton

1,80 TL

 2 -Kullanma suyu (Meskenler) iki aylık dönemde

30 tondan yukarı

3,60 TL

 3 -Kullanma suyu (Ticarethane) iki aylık dönemde

0-30 ton

2,30 TL

 4- Kullanma suyu (Ticarethane) iki aylık dönemde

30 tondan yukarı

4,60 TL

 5 -Resmi Daireler                       iki aylık dönemde

1 tonu

3,40 TL

 6- Kullanma suyu (Personelden) iki aylık dönemde mesken ücretinin % 50 indirimli fiyatı uygulanır

 7 -Kullanma suyu (İnşaat aboneleri)

1 tonu

8,00 TL

 8- Kullanma suyu (Muvakkat aboneler)

1 tonu

7,00TL

 9- İçme suyu (Tankerle) 

1 tonu

100,00 TL

10- Atık su bedeli

% 30

% 30

11- Su kapatma-açma bedeli(mevcut abonelerden)                                                   Her seferde 10.00 TL

Su satış ücretlerinden ayrıca KDV alınacaktır

Su borçlarını tespit edilen süre içinde ödemeyen abonelerden Amme Alacaklarının

Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 51 maddesi gereği Bakanlar Kurulunun tespit

Ettiği oranda her ay için ayrı ayrı GECİKME ZAMMI alınacaktır

Gecikme zammı uygulaması ile ilgili olarak son ödeme tarihleri aşağıda gösterilmiştir

 

 

Son Ödeme Tarihi

1 Dönem (Ocak – Şubat)

31 Mart

2 Dönem (Mart Nisan)

31 Mayıs

3 Dönem (Mayıs Haziran)

31 Temmuz

4 Dönem (Temumz Ağustos)

30 Eylül

5 Dönem (Eylül Ekim)

30 Kasım

6 Dönem (Kasım Aralık)

31 Ocak

 

KAÇAK SU KULLANANLAR:

1- Meskenlerde kaçak su kullananlar tespit edildiğinde ceza

1000,00 TL

2 -Kaçak olarak kullanıldığı suyun bir tonunun ücreti

6,00 TL

3 -Meskenler dışında kaçak su kullananlar tespit edildiğinde alınacak ceza

1500,00 TL

4 -Meskenler dışında kaçak su kullananların kullandıkları suyun 1 tonu ücreti

8,00 TL

5 -Mühür fekki

500,00 TL

6 -Yasak yerlerde araba yıkanması halinde uygulanacak ceza

120,00 TL

7 -Su sayacının (Teknik arıza haricinde) kullanılmaz hale gelmesi, (Sayacın kırılması, ezilmesi, abone tarafından

Belediye görevlileri dışındakilere söktürmesi vb ) tespit edildiğinde bir önceki dönemin sarfiyatı esas alınarak

% 100 zamlı olarak su ücreti tahsil edilir

 

 

SU DEPOZİTO ÜCRETİ

 SU AÇMA VE KAPAMA ÜCRETİ

 

Meskenlerden

100,00 TL

Meskenlerden

100,00 TL

Ticarethanelerde

120,00 TL

Ticarethanelerden

120,00 TL

Muvakkat Abonelerden

120,00 TL

Muvakkat Abonelerden

120,00 TL

İnşaat Abonelerden

190,00 TL

İnşaat Abonelerden

190,00 TL

Resmi Dairelerden

110,00 TL

 

 

 

Not : Su açma ve kapama ücretlerinden ayrıca KDV alınacaktır

 

İLAN VE REKLAM HARÇLARI

EĞLENCE VERGİSİ

 

Işıklı  Tabela 1 m2

,103.00 TL

  1 Gün

19,00 TL

Tabela 1 m2

83,00 TL

 

 

Yazı  1 m2

83,00 TL

 

 

Afiş 1 Hafta

 

 

 

Motorlu Taşıt Yazıları 1 m2

 

 

 

 

 

PAZARYERİ ÜCRET TARİFESİ

 

Pazaryerinde Yol ve Cadde Kenarlarında Sergi, Seyyar Satıcı ve İşportacılardan

40,00 TL

Kamyon üzerinde Satış Yapanlardan

80,00 TL

Giyim Eşyası Sergilerinden

50,00 TL

Kamyonetlerden

50,00 TL

Büyük Küfelerden

10,00 TL

Küçük Küfelerden

5,00 TL

 

 

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI

 KAYIT SURET – ŞARTNAME – BASILI EVRAK HARCI

 

 İşyeri

83,00 TL

 

50,00 TL

 

 

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI   

MUAYENE RUHSAT RAPOR HARCI

 

 m2

1,00 TL

 

25,00 TL

 

YAYIN HARCI 

 KARA TAŞIT TARİFESİ

 

Kelime Başı

1 TL

Taksi Durağı Giriş

 

 

 

Minibüs Durağı Giriş

 

 

 

Köy Minibüslerine Giriş

 

 

 
 
 

 

 
 

SU ABONELİĞİ ÜCRETLERİ 

 

 

Mesken Aboneliği

218,00 TL

 

 

Ticarethane Aboneliği

261,60 TL

 

 

İnşaat Aboneliği

414,20 TL

 

 

Muvakkat Aboneliği

261,60 TL

 

 

Resmi Daire Aboneliği

129,80 TL