Hizmet Tarifeleri

KUMLUCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Hesap İşleri Müdürlüğü

2009 YILI BELEDİYE GELİRLERİ TARİFESİ

 

( C )  Cetvelindeki Gelirlerin Çeşitleri ve Dayanağı

 

BELEDİYE MECLİSİNCE KABUL EDİLEN

( 01.11.2016  24 )

 

 

 

 

 1 Kullanma suyu (Meskenler) iki aylık dönemde

030 ton

1,60 TL

 2 Kullanma suyu (Meskenler) iki aylık dönemde

30 tondan yukarı

3,20 TL

 3 Kullanma suyu (Ticarethane) iki aylık dönemde

030 ton

2,10 TL

 4 Kullanma suyu (Ticarethane) iki aylık dönemde

30 tondan yukarı

4,20 TL

 5 Resmi Daireler                       iki aylık dönemde

1 tonu

3,20 TL

 6 Kullanma suyu (Personelden) iki aylık dönemde mesken ücretinin % 50 indirimli fiyatı uygulanır

 7 Kullanma suyu (İnşaat aboneleri)

1 tonu

7,80 TL

 8 Kullanma suyu (Muvakkat aboneler)

1 tonu

6,80 TL

 9 İçme suyu (Tankerle) 

1 tonu

100,00 TL

10 Atık su bedeli

% 30

      % 30

Su satış ücretlerinden ayrıca KDV alınacaktır

Su borçlarını tespit edilen süre içinde ödemeyen abonelerden Amme Alacaklarının

Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 51 maddesi gereği Bakanlar Kurulunun tespit

Ettiği oranda her ay için ayrı ayrı GECİKME ZAMMI alınacaktır

Gecikme zammı uygulaması ile ilgili olarak son ödeme tarihleri aşağıda gösterilmiştir

 

 

Son Ödeme Tarihi

1 Dönem (Ocak – Şubat)

31 Mart

2 Dönem (Mart Nisan)

31 Mayıs

3 Dönem (Mayıs Haziran)

31 Temmuz

4 Dönem (Temumz Ağustos)

30 Eylül

5 Dönem (Eylül Ekim)

30 Kasım

6 Dönem (Kasım Aralık)

31 Ocak

 

KAÇAK SU KULLANANLAR:

1 Meskenlerde kaçak su kullananlar tespit edildiğinde ceza

400,00 TL

2 Kaçak olarak kullanıldığı suyun bir tonunun ücreti

4,00 TL

3 Meskenler dışında kaçak su kullananlar tespit edildiğinde alınacak ceza

500,00 TL

4 Meskenler dışında kaçak su kullananların kullandıkları suyun 1 tonu ücreti

6,00 TL

5 Mühür fekki

400,00 TL

6 Yasak yerlerde araba yıkanması halinde uygulanacak ceza

110,00 TL

7 Su sayacının (Teknik arıza haricinde) kullanılmaz hale gelmesi, (Sayacın kırılması, ezilmesi, abone tarafından

Belediye görevlileri dışındakilere söktürmesi vb ) tespit edildiğinde bir önceki dönemin sarfiyatı esas alınarak

% 100 zamlı olarak su ücreti tahsil edilir

 

 

SU DEPOZİTO ÜCRETİ

 SU AÇMA VE KAPAMA ÜCRETİ

 

Meskenlerden

100,00 YTL

Meskenlerden

80,00 TL

Ticarethanelerde

120,00 YTL

Ticarethanelerden

100,00 TL

Muvakkat Abonelerden

120,00 YTL

Muvakkat Abonelerden

100,00 TL

İnşaat Abonelerden

190,00 YTL

İnşaat Abonelerden

170,00 TL

Resmi Dairelerden

110,00 YTL

 

 

 

Not : Su açma ve kapama ücretlerinden ayrıca KDV alınacaktır

 

İLAN VE REKLAM HARÇLARI

EYLENCE VERGİSİ

 

Işıklı  Tabela 1 m2

50,00 TL

  1 Gün

11,00 TL

Tabela 1 m2

35,00 TL

 

 

Yazı  1 m2

35,00 TL

 

 

Afiş 1 Hafta

6,00 TL

 

 

Motorlu Taşıt Yazıları 1 m2

16,00 TL

 

 

 

 

PAZARYERİ ÜCRET TARİFESİ

 

Pazaryerinde Yol ve Cadde Kenarlarında Sergi, Seyyar Satıcı ve İşportacılardan

14,00 TL

Kamyon üzerinde Satış Yapanlardan

37,00 TL

Giyim Eşyası Sergilerinden

20,00 TL

Kamyonetlerden

20,00 TL

Büyük Küfelerden

3,00 TL

Küçük Küfelerden

2,00 TL

 

 

TATİL GÜNLERİ ÇALIŞMA RUHSAT HARCI

 KAYIT SURET – ŞARTNAME – BASILI EVRAK HARCI

 

 İşyeri

35,00 TL

 

50,00 TL

 

 

İŞYERİ AÇMA İZİN HARCI   

MUAYENE RUHSAT RAPOR HARCI

 

 m2

1,00 TL

 

15,00 TL

 

YAYIN HARCI 

 KARA TAŞIT TARİFESİ

 

Kelime Başı

1 TL

Taksi Durağı Giriş

600,00 TL

 

 

Minibüs Durağı Giriş

1.100,00 TL

 

 

Köy Minibüslerine Giriş

600,00 TL

 

 
 
 

 

 
 

SU ABONELİĞİ ÜCRETLERİ 

 

 

Mesken Aboneliği

218,00 TL

 

 

Ticarethane Aboneliği

261,60 TL

 

 

İnşaat Aboneliği

414,20 TL

 

 

Muvakkat Aboneliği

261,60 TL

 

 

Resmi Daire Aboneliği

129,80 TL