Hizmet Standartları

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 (EN GEÇ SÜRE)

1

Gelir tahsili işlemleri

Su Açılış Kayıt İşlemleri:
1- Mesken açılışı- a) Dilekçe,  b) Nüfus Cüz. Fot. c)Kira kontratı veya ikametgah, d) depozito bedeli.

2- Ticarethane açılış- a) Dilekçe, b) Kira kontratı, c) Vergi levhası, d)  Kimlik fotokopisi, e) Depozito bedeli,                             

3) Şirket su açılışı- a) Belediye Başkanlığına dilekçe, b) Faaliyet belgesi, c) İmza sirküleri, d) Kimlik fotokopileri, e) Vekaletname, f) Vergi levhası, g) Kira kontratı, h) Ticaret sicili

İlan Reklam, Çevre Temizlik Vergisi,Emlak Vergisi:
Nüfus Cüz. Fotokopisi
Tapu fotokopisi
Beyanname

 

2 saat

2

Giderlerin ödenmesi

1-) 2.000,oo- TL. üstündeki ödemeler için SGK ve Vergi Dairesinden alınacak borcu yoktur yazısı ile  Kurumumuzdan alınacak borcu yoktur yazısı..
2-) Diğer ödemeler için Kurumumuzdan alınacak borcu yoktur yazısı .

2 saat

3

Belediye Sosyal Tesisleri Salon Tahsisi

TESİSİN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLER İÇİN TAHSİSİ:
1) Resmi Kurumlara Tahsisi : Talep yazısı Başkanlık onaylı,
2) Tüzel Kişilere  Tahsisi :  a)Talep dilekçesi Başkanlık onaylı, b) Kira bedeli ödeme makbuzu. 
3) Özel Kişilere Tahsis : a) Talep dilekçesi Başkanlık onaylı, b) Kira bedeli ödeme makbuzu
2-) Diğer ödemeler için Kurumumuzdan alınacak borcu yoktur yazısı .

Salon tahsisi  için gerekli işlemler tamamlandıktan sonra müracaat kabul edilir.  1 saat

 

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 (EN GEÇ SÜRE)

1

Yer Seçimi ve Tesis
Kurma İzni

1- Başvuru formu
2- Şahıs ise nüfus cüzdanı sureti, şirket ise ticaret sicil gazetesi, imza sirküleri ve oda kayıt belgesi, tapu fotokopisi, kiracı ise kira kontratı
3- İşletmenin kurulacağı yeri gösteren plan örneği 
4- Çevre kirlenmesini önlemek amacıyla alınacak tedbirlere ait, kirleticilerin nitelik ve niceliğine göre hazırlanmış proje ve açıklama raporları
5- Şehir şebeke suyu bulunmayan yerlerde içme ve kullanma suyunun hangi kaynaktan sağlandığı ile suyun bakteriyolojik ve kimyasal analiz raporu
6- ÇED olumu belgesi veya "ÇED gerekli değildir" belgesi
7-Yer Seçimi ve Tesis Kurma Raporu
8- Vergi levhası,
9- Karayolları trafik güvenliği açısından izin belgesi,(Karayolları Şube Müd.veya ilgili beleyeden)
10- Oda silcil kayıt belgesi.

 

10 gün

2

Deneme İzni

Projesine uygun olarak inşa edilmiş 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseselere yetkili idarenin gerekli görmesi veya işyeri sahibinin müracaatı halinde, İnceleme Kurulunun önerisi üzerine yetkili idarenin en üst amiri veya görevlendireceği yetkili tarafından süresi 1 yılı geçmemek üzere deneme izni verilebilir. Tesisin özelliğine göre İnceleme Kurulunun kararıyla bu süre 2 yıla kadar uzatılabilir.
Deneme izni bu süreçte açılma ve çalışma ruhsatı yerine geçer.

Yer Seçimi ve Tesis Kurma İzni için istenilen belgelerin tesliminde
1 gün

3

Cenaze, Defin

1- Doktor Raporu,
2- Ölüm Belgesi,

3 saat

4

Hayvansal Ürün Denetimi

1-Belediye ekiplerinin rutin kontrolleri dışında hayvansal ürün satan kasap,market v.b. yerlerin incelenmesi isteniyorsa yerin adresi ve isteklinin ad soyadı ve adresinin yazılı olduğu dilekçe
2-Ad-soyad ve denetlenmesi istenilen yerin adresini veren telefon ihbarı

Anında

5

Menşe
Şahadetnamesi
Düzenlenmesi

1-Sığır cinsi hayvan pasaportu

5 dakika

6

Okul Taşıtı
Servis İzin
Belgesi

  1. Aracın Ruhsat Fotokopileri
  2. Aracın Sigorta (Trafik/Koltuk) Fotokopileri
  3.  Şoförün Ehliyet Fotokopisi
  4. Şoförün Sabıka Kaydı
  5. Taşımalı Eğitimde Çalıştığına Dair Belge
  6. Dilekçe

 

20 dakika

     7

ARAÇ DEVİR
İŞLEMLERİ İÇİN
(TİCARİ  PLAKALAR 
M ve T)

1- Noter Satış Sözleşmesi.
2- Devir alan ve satan kişilere ait nüfus cüzdan fotokopileri.
3- Araç ruhsat fotokopisi.
4- Dilekçe

 

 30 dakika

8

TİCARİ TAKSİ
ÇALIŞMA
RUHSAT İÇİN

1- Nüfus cüzdan fotokopisi.
2- Nüfus kayıt örneği.
3- Şoförler Odasından kayıt belgesi.
4- Adli Sicil kaydı.
5- Vergi kaydı.
6- Motorlu araç tescil belgesi.
7- Sürücü belgesi.
8- Karayolları Trafik Kanunu zorunlu mali sorumluluk poliçesi.
9- Belediyemizden borcu yoktur belgesi ve sicil numarası.

30 dakika

9

ÖLÇÜ ve
TARTILAR İÇİN

1-  Her yılın Haziran-Temmuz aylarında damgalanacak olan ölçü ve tartı aletleri  için, Terazi Beyannameleri  Belediyemizden  alınarak doldurulması.
 

10 dakikaBaşvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri:  

İkinci Müracaat Yeri:

İsim : Hüseyin YILMAZ   İsim : İsmail CAN
Ünvan : Yazı İşl.Müd.   Ünvan : Belediye Başkanı
Adres : Kumluca Belediyesi   Adres :

Kumluca  Belediyesi

Tel : 446 60 32   Tel : 446 60 32
Faks : 446 65 01   Faks : 446 65 01
E-Posta :     E-Posta : kumluca_belediyesi@hotmail.com